Oleje - AutoGal

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oleje

Predaj a servis

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sú klasifikované radom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného užívateľa však stačia iba dve základné špecifikácie, a to jeho viskozita a výkonnostná kategória.
VISKOZITA

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiadúce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislost viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60*) norma SAE J300


Zimné označenie vymedzuje tzv. štartovatelnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byt teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre fahké zapínanie motora (t.j. olej nie je príliš "hustý"). Oleje OW umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo - 40 °C atd. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závísí na type a velkosti motora).


Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byt teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora (t.j. olej nie je príliš "riedky"). V praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú tríedy 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

VÝKONNOSTNÉ KATEGÓRIE
Výkonová špecifikácia charakterizuje okamžité aj dlhodobé vlastnosti motorového oleja pri rôznych formách prevádzkového zataženia. Hodnotené sú vlastnosti ako napríklad ochrana proti oteru, oxidácii a korózii stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín pri vysokých teplotách, oxidačná stabilita, penenie oleja, úspora paliva atd.

Na označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:

  • špecifikácia API (American Petroleum Institute, USA)

  • klasifikácia CCMC (Comité des Constructeurs d´Automobile du Marché Commun, EU)

  • klasifikácia ACEA (Associacion des Constructeurs Européenes d´Automobile, EU) firemné normy výrobcov motorov a vozidiel

  • špecifikácia MIL-L (normy americkej armády)

  • iné špecifikácie (napr. ILSAC)


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky