Autobatérie - AutoGal

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Autobatérie

Predaj a servis

Predaj a kontrola autobatérií.
Zabezpečujeme predaj a poradenstovo autobatérií v celom rozsahu sortimentu, a zároveň všetky služby súvisiace s predajným servisom. Predávané autobatérie sú v rámci predpredajného servisu skontrolované podľa možností prevádzky na:

  • vhodnosť doporučenej autobatérie pre konkrétny automobil

  • mechanické poškodenie autobatérie

  • správnosť a úplnosť označenia

  • stav nabitia a kapacitu autobatérie


Údržba autobatérií

Zabezpečujeme celkovú údržbu autobatérií, nakoľko sa jedná o produkty, ktoré si vyžadujú opatrné zaobchádzanie. Autobatérie je dôležité udržiavať v čistote, pravidelne kontrolovať upevnenie káblových svoriek na kontaktoch, pretože toto upevnenie nesmie byť zoxidované a svorky musia byť správne uchytené.

Montáž a demontáž autobatérií

V prevádzke je realizovaná demontáž opotrebovanej autobatérie a montáž novej. Pred montážou novej autobatérie do automobilu zabezpečuje vyškolený pracovník kontrolu sústavy dobíjania automobilu, aby sa predchádzalo prebíjaniu autobatérie resp. inému neprimeranému opotrebovaniu, ktoré sa môže prejaviť rýchlejším úbytkom elektrolytu a znížením životnosti autobatérie.

Meranie parametrov elektrickej sústavy autobatérií
Súčasťou poskytovaných služieb je aj diagnostikovanie stavu elektrickej sústavy automobilu, najmä s ohľadom na parametre dobíjania autobatérie, čo je vhodnou pomôckou pri všeobecnom posudzovaní stavu automobilu.

Nabíjanie autobatérií
Je zabezpečované v prevádzke na základe požiadaviek zákazníka resp. pri zistení nesprávneho stavu autobatérie pri kontrole jej stavu v automobile.

Poradenstvo
V predajni Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa manipulácie a údržby.

Zabezpečujeme pre Vás:

  • Údržba autobatérií

  • Montáž a demontáž autobatérií

  • Meranie parametrov elektrickej sústavy autobatérií

  • Nabíjanie autobatérií

  • Zber opotrebovaných autobatérií

  • Poradenstvo

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky